Om Bokmyrans kurs

Få inblick i arbetena med Ättekullaskolan & Påarps skola

Vi presenterar här två våra genomförda projekt. Kan dock ej visa fler p.g.a. GPDR.