Om Bokmyrans kurs

Få inblick i arbetet med Ättekullaskolan

Vi presenterar här ett av våra genomförda projekt. Kan dock ej visa fler p.g.a. GPDR.