Om

om bokmyran

Bokmyran ska vara en resurs i skolarbetet för såväl elever som lärare,främst i bild-, språk- och läsundervisningen.Bokmyran erbjuder tre slags tjänster: Inspelade bokprat med bibliotekarier och intervjuer med barn- och ungdomsförfattare, mm,som stöd och inspirationskälla.Filmkurser för elever och lärare, där man får lära sig att stå både framför och bakom kameran.Prenumeration på litteraturkanalen.se, en TV-kanal på nätetsom handlar om böcker, läsande och författande.
I våra workshops lär vi ut grundläggande skådespelarövningar och använder oss avrörlig bild som ett verktyg för att öka läsintresset och språkförståelsen.Syftet är att eleverna får jobba med text, svenska och bild på ett nytt sätt.Vi samarbetar gärna med andra organisationer, företag, initiativtagare m fl,som vill värna om läslust, kunskap och bildning.
Länkar vi gillar

Berättarministeriet - verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordetFilmriket - Se, skapa och samtala om filmTED Talks - Ideas worth spreadingMindvalley Academy - Ultimate Personal Growth Online UniversityKHAN Academy - Free online courses, Lessons & PracticeBrain Pickings - An inventory of life