Om företaget

Om Företaget

Bokmyran är en resurs och digital tjänst för grundskolan vars syfte är att öka elevernas läslust, inspirera till att använda det skrivna ordet och stärka deras förmåga att uttrycka sig framför en grupp eller kamera.En viktig del av tjänsten är att man får ta del av ett växande filmbibliotek med bokprat riktade till elever i låg och mellanstadie, men också bokprat för unga vuxna. Man har när man vill tillgång till bokprat med en bibliotekarie. Vi erbjuder också kurser där vi använder oss av rörlig bild för att öka läsintresset och språkförståelsen.I dessa kurser får eleverna lära sig skådespelarövningar, arbeta med en text, läsa en bok och förbereda ett bokprat som sedan spelas in.
Under filminspelningen lär sig eleverna att samarbeta i ett team och ha respekt för varandras arbetsuppgifter. De får också arbeta med källkritiskt tänkande. I högstadiet har eleverna möjlighet att lära sig grundläggande presentations- och intervjuteknik.Bokmyran ska vara en resurs för såväl elever, lärare och föräldrar.Vårt mål med Bokmyran är att sprida läslust och verka för att utjämna de olika förutsättningar som skolor har vad gäller tillgång till ett bibliotek och bibliotekarie.Även att på sikt lära ut våra undervisningsmetoder så att lärare ute i skolorna kan använda sig av dem.Bokmyran grundades i januari 2017 av Michaela Hennig & Rex Brådhe. Producent- och regissörsparet har tillsammans under över tolv år producerat dokumentärfilm för SVT. De har båda undervisat i skådespeleri, regi och skrivande. Nu använder de sin kunskap och erfarenhet för att skapa en tjänst där man använder sig av rörlig bild på ett nytt sätt. Bokmyran är en del av Illustra film.Adress: Sven Tveskäggs gata 84, 253 62 HelsingborgOrganisationsnummer: 969711-2515Momsregistreringsnummer: SE969711251501KONTAKT:michaela@bokmyran.se, 0704-92 22 52rex@hennig-illustrafilm.se, 0704-53 83 01